Disclaimer

Spirotech BV (Kamer van Koophandel: 17061117), hierna te noemen Spirotech, verleent u hierbij toegang tot www.apps.spirotech.nl ("de Website"). De informatie die u op de Website vindt, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie (waaronder de teksten, foto's, productbeschrijvingen, logo's, merken etc.) kunt u geen rechten ontlenen.

U dient de informatie op de Website ook in geen geval als advies of concreet aanbod voor een overeenkomst te beschouwen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website .

Hoewel de Website met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, kan de informatie die op de website wordt aangeboden onjuistheden en onvolkomenheden bevatten. Spirotech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die eventueel ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website. Evenmin komt er een overeenkomst tot stand op basis van dergelijke fouten.

Indien de Website via links naar websites of diensten van derden verwijst houdt het plaatsen van deze links op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's. Spirotech heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Spirotech behoudt zich het recht voor op elk moment de website te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie (zoals de teksten, foto's, productbeschrijvingen, logo's, merken etc.) op de Website liggen bij Spirotech, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van de (onderdelen) Website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Spirotech, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.